ABC dla zucha

Każdej gromadzie zuchowej przewodzi drużynowy, czyli instruktor, który ukończył kurs drużynowych zuchowych i uzyskał w komendzie hufca zezwolenie na prowadzenie gromady w danym środowisku. Każda gromada ma inną obrzędowość. Pomocnikami drużynowego są przyboczni. Gromada spotyka się na zbiórkach raz w tygodniu. Podczas zbiórek zuchy wiele zadań wykonują w wachtach, czyli małych grupkach, na czele których stoi ich rówieśnik – wachtowy. Wachty zawsze bawią się pod okiem dorosłego opiekuna. Dla zucha kodeksem moralnym jest Prawo Zucha, które dzieci poznają na pierwszych zbiórkach i powinny go przestrzegać. Podczas zbiórek zuchy przede wszystkim bawią się w coś lub w kogoś. Odbywa się to poprzez zdobywanie sprawności zespołowych. Jest ich cała masa. Cykl sprawnościowy to trwająca kilka zbiórek zabawa, wypełniona jedną fabułą, w którą wplecione są gawędy, gry, ćwiczenia, wycieczki, piosenki, pląsy. Zabawa, dająca dzieciom radość, rozrywkę i odpoczynek, jest dobrze przygotowana przez drużynowego i przybocznych, dlatego także kształci, wychowuje i odbywa się w bezpiecznych warunkach. Najpierw dzieci zdobywają chustę gromady, którą przyznaje drużynowy. Wszystkie odznaki sprawności, z biwaków itp., powinny znaleźć się na wodnym mundurze zuchowym. Umundurowane zuchy mogą złożyć Obietnicę Zucha i otrzymać Znaczek Zucha, który oznacza, że dane dziecko jest już oficjalnym zuchem Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP). To drużynowy decyduje, kiedy dziecko otrzyma znaczek zucha. Następnie zuchy mogą zdobywać gwiazdki zuchowe, które są stopniami wtajemniczenia. Gwiazdki określają staż i doświadczenie w „zuchowaniu”. Zuchy zdobywają je indywidualnie. Po zdobyciu gwiazdki odnawia się Obietnicę Zucha.

 

Symbolika Znaczka

Słońce – radość
Promienie słoneczne – gotowość do służenia i niesienia pomocy innym, świecenie przykładem i dobre oddziaływanie na innych.
Niebo – pogoda ducha
Orzeł – cechy: odwaga, męstwo i dzielność, jakimi powinien wykazywać się zuch
Napis „ZUCH” – określa przynależność do ZHP

 

Obietnica
„Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać prawa zucha.”

Prawo
1. Zuch kocha Boga i Polskę.
2. Zuch jest dzielny.
3. Zuch mówi prawdę.
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
6. Zuch stara się być coraz

(korzystano z ABC rodzica, Marron Edition dla Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP im. A. Kamińskiego, Łódź 2011)

4 Responses to ABC dla zucha

    • super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. abc dla zucha jest bardzo ciekawe bo teraz czytałam było tam że prowadzi drurzynowy i są przyboczni sa tez sprawności ktore zdobywamy mamy też obietnice
    ktore mamy w pamieci my nie mamy gwiazdek ale jest tak napisane

    abc dla zucha jest fajne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.